Olm failliet verklaard

Het is zover! Na een maandenlange strijd tussen Olm en Heineken over fraude en inbreukrecht op het merkenrecht, zoals eerder vermeld in dit blogartikel, heeft bierbrouwerij Olm de handdoek in de ring moeten gooien en een faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Lelystad. Deze is vanmorgen door de rechtbank uitgesproken. Hopelijk is dit niet de zoveelste manier om onder verplichtingen uit te komen. Zie verderop de Faillissementsverslagen van de KVK.

Volgens directeur Mark Schneider is dit het gevolg van de juridische strijd met Heineken, zegt hij in De Telegraaf van donderdag. En wie zou de schuld krijgen volgens Schneider van dit faillissement? Inderdaad Heineken. Vanmorgen 29 september 2011 sprak de rechter het faillissement uit.

Heineken heeft eind juli beslag laten leggen op enkele tonnen aan goederen van de kleine bierbrouwer uit Weesp. Dit als waarborging en verzekering om een schadeclaim van drie miljoen euro te kunnen betalen. Hierdoor is het niet meer mogelijk volgens Olm om leveranciers en medewerkers te betalen.

Een rechtbank in Amsterdam bepaalde eind augustus in een kort geding dat Olm moet ophouden met het vullen van fusten en bierkelderinstallaties van Heineken. Volgens Heineken verkocht Olm zijn bier structureel onder de naam Heineken. Over de schadevergoeding loopt nog een procedure.

Heineken Nederland zegt een faillissement te betreuren. “Het was ons niet te doen om de ondergang van Olm”, stelt een woordvoerder. “We wilden alleen de situatie beëindigen waarbij de consument in onze ogen werd opgelicht.” Eerlijk gezegd hoop ik dat dit faillissement niet de zoveelste manier is om onder verplichtingen uit te komen en vervolgens over een maand in een andere BV vrolijk verder te gaan. Zie maar eens de faillissementsgeschiedenis in de KVK .

Bronnen: Misset Horeca en De Telegraaf 

Lees ook:Eigenaar OLM persoonlijk failliet verklaard
Lees ook:Heineken verklaart Olm de oorlog
Lees ook:Brouwerij Christoffel failliet
Lees ook:Failliete baas Olm Bier start nieuwe brouwerij
Lees ook:Heineken wint rechtzaak van OLM

102 reacties op “Olm failliet verklaard

 1. m. stroeven

  Waarom is het zo dat Heineken zich op alle manieren laatdunkend uit kan laten omtrent de concurrent, en nu reeds begint te gooien met toekomst verhalen. Want laat duidelijk zijn dat de methode van Heineken alles behalve netjes genoemd kan worden, en alles omver werpt om de hge prijzen in stand te kunnen houden

  En gaarne zouden wij van OLm ook wel eens een woordje willen doen in deze

  HEINEKEN DRAAIT OLM DE NEK OM.

  Olm is een jong dynamisch bedrijf die met 7 medewerkers al ruim 8 jaar aan de weg als nieuw biermerk timmert, en zich dan ook als dusdanig wil profileren als een hedendaags
  alternatief pilsje voor een betaalbare prijs. En hierin schuilt dan ook de nijd van Heineken
  en zit dat dus niet in vaten en of statiegeld of bierinstallatie problematiek.

  Het werkelijke probleem:
  - Olm draagt dezelfde wens en of droom als Heineken en of andere brouwer die trots is op zijn product.
  - OLM wil dat haar biertje via OLM vaten als OLM bier en met OLM kwaliteit wordt verkocht aan de consument.
  - Want dat is hetgeen wat OLM nastreeft zelfstandig en eigentijds merk met een eigen uitstraling.
  - Maar heel belangrijk en passend voor OLM is de kwaliteit prijs verhouding, en misschien wringt hier wel de schoen!
  - Het is OLM gelukt om een biertje op de markt te brengen met een kwalitatief hoge
  - smaak, en een jonge verfrissende uitstraling, en dit alles vele malen goedkoper als Heineken. ( en zou je hier kunnen stellen wat maakt het prijsverschil).
  - Zijn het overheadkosten?
  - Zijn het de grondstofkosten (zoals Heineken stelt in diverse media).
  - Heineken als marktleider op de Nederlandse markt moet dit dan ook uitleggen aan de consument en of uitbaters horeca gelegenheden. (maar geeft Heineken die uitleg?).
  Heineken in tegenstelling met datgene wat ze behoren te doen, geven geen uitleg buiten de grondstofprijzen. En kiezen zij er voor om ellenlange procedures aan te gaan om de kleinere brouwers uit de markt te stoten, En waarom nu OLM.
  - Een hoogwaardig product die niet voor niets als derde uit een smaaktest komt!.
  - Een bedrijf die in tegenstelling tot Heineken in de afgelopen jaren wel een groei kon bewerkstelligen en duidelijk en zichtbaar aan het groeien was, waar dat van Heineken aan het krimpen was en is!. En dit dan ook een bevestiging is voor de kwaliteit die OLM voorstaat.
  En spreken wij hier dan over een angst die Heineken heeft t.a.v. OLM en is het jaloezie van Heineken, wat dan een rechtvaardiging moet geven voor de genomen acties van Heineken t.a.v OLM?.
  Of moet er een andere reden zijn dat Heineken zo angstig is dat het geen enkel middel negeert en of niet gebruikt om OLM de nek om te draaien?.
  Is Heineken bang dat het in de laatste tijden teveel op zijn lauweren heeft gerust, met de geruststelling het grootste aandeel op de biermarkt in Nederland. En kan je Heineken dan kwalijk nemen dat het weinig innovatief bezig is geweest op de Nederlandse markt. En feitelijk d.m.v. juridisch terreur zijn marktaandeel probeert te beschermen?
  En dat de razende trein OLM met alle Koninklijke middelen diende te worden gestopt. Daar
  deze zich wel ontwikkelde op de Nederlandse markt met uitslaande vleugels naar ander werelddelen.
  En blijft er voor Heineken niets anders over dan dat te doen waar zij goed in zijn intimideren
  en het vertonen van macht!.
  Inhuren van privé detectives om bij de concurrent naar binnen te kijken acht maanden lang!.
  Het inschakelen van voormalig personeel om wantrouwen te staven, zonder er acht op te slaan
  of deze verklaringen stand kunnen houden ( misschien wel een paar Euro in de handjes gedrukt).
  En dan het overmatige vertonen van macht!.
  - Inval
  - Beslag
  - Derden beslag
  - Kort geding
  - Nogmaals derden beslag
  - Bodemprocedure
  Met aan Heineken de wetenschap dat een jong bedrijf zich dusdanige juridische kosten niet kan permitteren, en daarmee de doelstelling om OLM de nek om te draaien volledig lukt.
  De wijze waarop Heineken zich handhaaft is op zijn minst discutabel te noemen met hier en daar een vleugje boter op het Heineken hoofd.
  - Fraude, het is Heineken er alles aan gelegen Dhr. Schneider hiervan te betichten zelfs in de media is dit woord gebruikt door Heineken t.a.v. OLM.
  Echter en met nadruk bij uitspraak is vast komen te staan dat hiervan geen sprake was en is.
  En dat het aan de zijde van Heineken ruste om dit te bewijzen in een bodemprocedure. En lijkt het dan wel zo te zijn met het kromme recht in de rug DAT je te allen tijde onschuldig bent ten zij tegendeel is bewezen!. En Heineken zich in deze dan ook een zeer discutabele rol toedeelt en zich dus feitelijk schuldig maakt aan smaad en laster, met maar een doel voor ogen, “ Hoe maken wij OLM kapot”.

  Maar de kern van dit verhaal en na 8 maanden schaduwen in Weesp Sicilië het fotograferen van personeel OLM, en het gebruiken van getuigenverklaringen voormalig personeel ( wraakzuchtig). Komt naar voren dat de kern van het verhaal is.
  - Afvullen bierinstallaties
  - Heineken fusten

  Hierin is een uitleg op zijn plaats:
  Olm heeft vanaf 2003 geïnvesteerd in circa 13000 bierfusten, en zal Heineken over een zelfde periode naar schatting 1 miljoen fusten hebben aangeschaft.
  In een gewone situatie zullen deze fusten d.m.v. het statiegeld systeem bij de oorspronkelijke brouwer worden afgeleverd, echter is het systeem niet gevrijwaard van fouten en of anders, en gebeurt het regelmatig dat fusten van de ene brouwer bij de ander beland, echter en in tegenstelling tot dat geen wat Heineken pretendeert wordt er niet gestolen krijgt hij het niet gratis nee sterker nog er wordt gewoon statiegeld over betaald!.
  Sterker nog en ook dit in tegenstelling tot wat Heineken pretendeert, is OLM dusdanig trots op zijn product dat met zekerheid gesteld kan worden dat OLM nimmer OLM bier als Heineken op de markt heeft gebracht!.
  En dan is er nog het stukje wat verdwijnt als zijnde speelgoed t.b.v. barbecue zitje en of anders.
  Frappant in deze is wel dat OLM de afgelopen twee jaar is geconfronteerd met het verdwijnen van 35% in haar fust capaciteit. En kunnen wij daarin twee gedachtes loslaten:
  - De OLM fusten zijn in gebruik bij een andere brouwer.
  - Ze zijn gestolen vernietigd, en kan je dat niet bij een horecaondernemer neerleggen daar het hem en of haar geen profijt opbrengt i.v.m. statiegeld. En kun je in deze je gedachte hierin een vrije loop laten.
  -
  Heineken geeft in kort geding aan dat er in de twee weken voor zitting 47 fusten van OLM bij Heineken zijn aangetroffen, echter over de jaren hiervoor komt er in het geheel niets terug van Heineken naar OLM,op zich bizar te noemen gezien ook de statiegeld poul zo als wij die kennen.
  Maar een rekensommetje vertelt dat 26x47x2=2444 fusten zijn verdwenen die OLM toebehoren. En kunnen wij ook deze ontwikkeling discutabel vinden zonder dat wij daar zonder gedegen onderzoek uitspraak over willen doen. Want let wel Heineken heeft nooit geen OLM fusten terug gebracht, dit in tegenstelling tot OLM.
  Bierinstallaties
  Heineken stelt dat wanneer er een Heineken sticker op zit dan is het Heineken?. Maar betekent het dan ook dat wanneer een horeca uitbater failliet gaat, en hen het bedrijf wordt overgenomen dat Heineken in deze dan onomstotelijk het overname recht behoudt en of laat voortduren? Heineken wil ons dat doen geloven echter stelt de NMA in deze dat het de uitbater van een horecaonderneming vrij staat om per opzegging met een termijn van twee maanden bij de brouwer zich vrij staat om een ander brouwer in de arm te nemen, en wanneer er sprake is van een zogenaamd exclusiviteitcontract, Heineken mag vragen om de originele aanschafkosten minus 10% voor elk jaar dat deze installatie is betaald. En kunnen wij eigenlijk vaststellen dat het Heineken d.m.v. manipulatie en machtsvertoon het aan alles is gelegen om een onnatuurlijke situatie waar reeds uitspraak in is geweest vanuit NMA door te laten duren, en lukt het niet bij de uitbater dan pakken we de BROUWER OLM in deze. Om diverse juridische procedures af te vuren op OLM onredelijke beslagen en derden beslagen om daarmee juridische kosten zo hoog op te voeren dat het een kleine bierbrouwer zoals OLM niet anders kan dan de handdoek in de ring te gooien. En blijft daardoor Het machtseiland Heineken in stand. Met triest genoeg het juridisch systeem in de zeilen. En kan je stellen dat Heineken op basis van vermoedens zonder iets daadwerkelijk aan getoond en of daadwerkelijk te hebben aangetoond OLM al de NEK om te draaien.
  Want hoe is het mogelijk dat OLM volgens Heineken het onderzoek recht zou moeten hebben, want is daadwerkelijk een sticker voldoende om eigendom aan te tonen, ook wanneer installatie al 3 uitbaters verder is. Of staat het OLM vrij in een land waar vrije onderneming aan alle kanten wordt gepromoot op goed vertrouwen en met alle oprechte mogelijkheden gestaafd op basis van vertrouwen nieuwe klanten aan te boren en of te benaderen, zou het zo niet wezen dat wanneer een uitbater er voor kiest om in zee te gaan met een andere brouwer, dat Olm in dat geval op goed vertrouwen handelt, het is immers aan de uitbater met welke brouwer hij in zee gaat, en wanneer uitbater een ander overeenkomst zou hebben met een andere brouwer hij diegene is die daar verantwoordelijk is.
  Daar wij in Nederland toch nastreven de gedachte van vrij ONDERNEMEN. !.
  En lijkt het zo te zijn dat wij hier in Nederland grootoprichters van het gezegde vrije handelsonderneming met een VOC mentaliteit, OLM in deze de nek worden omgedraaid, daar Heineken daar een ander idee op nahoudt en alles in het werk stelt om dit tegen te gaan?. Dus feitelijk stellen wij in deze vast het recht van de sterkste en de rijkste maar per definitie niet de beste!
  Met misschien wel het enigste hoog in het vaandel van Heineken de prijzen zo hoog mogelijk te houden om winstmarges te beschermen?
  En daarmee geen middel onbenut te laten om OLM op alle manieren monddood en bedrijfsdood te maken. Klein Sicilië in Weesp.
  En om alles nog triester te maken hand in hand met de Nederlandse rechtspraak die in beginsel van kort geding zich compleet verwijst naar een bodemprocedure maar wel beslagen in stand houdt, en weten wij van OLM even niet wie wij moeten bedanken Heineken of gerechtshof Amsterdam!!!.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Zeewoldenaar

   Waar maak je je nou werkelijk zo druk over, M?
   Door het faillissement en het laten klappen van de BV kan Olm voor de zoveelste keer weer opnieuw beginnen met een nieuwe geldschieter in Zeewolde!

     /   Beantwoorden  / 
  2. patricia

   ik vind het absoluut betreurenswaardig dat Olm failliet is.
   ik heb zelf 2 jaar een cafe uitgebaat in Den Bosch, en heb alle hulp van de Olm directeur gehad.
   Ik hoop op een doorstart.
   En een knappe prestatie dat Olm met 9 mensen meer hectoliter in verhouding omzette dan Heineken.
   En dank jullie Olm, voor de leuke acties bij de Makro-vestigingen.
   tot gauw !!!!! veel succes in de toekomst, voor dit warme en menselijke bedrijf.

     /   Beantwoorden  / 
   1. johan

    Paricia, helemaal mee eens.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Alexander

    9 mensen, ja dat is de in- en verkoopafdeling bij wijze van spreken want ze hebben zelf geen brouwerij.

      /   Beantwoorden  / 
 2. Cees

  En je denkt dat iemand dit gaat lezen?

    /   Beantwoorden  / 
  1. johan

   Cees, ja

     /   Beantwoorden  / 
 3. Fred Schiphorst

  Ik vind het commentaar dat Heineken niet uit is op de ondergang vanOlm nogal hypocriet. Als het werkelijk alleen te doen is om het stoppen van ongewenste praktijken, dan is een schadeclaim van 3 miljoen niet de weg. Dan laat je een dwangsom opleggen op het voortzetten van die praktijk. Door de combinatie van schadeclaim en beslaglegging wekt Heineken op zijn minst de indruk wel degelijk op de ondergang van Olm uit te zijn. Heineken zou dus hun woorden kracht bij kunnen zetten door de beslaglegging op te heffen. Wedden dat ze dat niet doen?

    /   Beantwoorden  / 
 4. johan

  weer die heineken die een kleine brouwer de das om doet en zelf met prijsafspraken de bierprijs in de horeca hoog houd. grrr.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Eugene

   Punt 1: OLM is GEEN brouwer, maar koopt “goedkoop” bier in. Met marketing probeert OLM een graantje mee te pikken en daarbij mee te liften met grotere merken. De eigenaar zelf weet hoe Heineken werkt, gezien zijn verleden aldaar. Daarom valt OLM om.
   Punt 2: Het wordt dus de tweede keer dat OLM onderuit gaat. De eerste keer vanwege het niet betalen van de bierrekening aan Huygen. En men verwacht weer een doorstart.
   Bierminnend Nederland (en daar buiten) zouden dit merk gewoon links (dan wel rechts) moeten laten liggen.
   Men geniet beter van eerlijk bier.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Fred Schiphorst

    Volgens mij is er slechts één reden waarom Olm nu failliet gaat: er ligt beslag op hun bezittingen en daarom kunnen z eniet ana hun verplichtingen voldoen. Met bier inkopen en dat onder eigen naam verkopen heeft dat niets te maken. Ik heb tenminste niet begrepen dat Grunn en het Koelschip faillite zijn en die bedienen zich van dezelfde praktijken. Wie bier verkoopt mag zich in dit land brouweer noemen, zo werkt dat helaas.
    Ik ken niet alle ins enn outs, maar volgens mij heeft het faillisement alles te maken met het beslag dat Heineken heeft gelegd.

      /   Beantwoorden  / 
   2. johan

    Werk je bij heineken?

      /   Beantwoorden  / 
    1. johan

     eugene?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Eugene

      Beste Jahon,
      Ik ben geen medewerker van Heineken. Ik ben een aanhanger van eerlijk bier. Daar ik bij OLM twijfels over. Terecht of niet terecht.

      Beste Fred,
      Het gaat niet om het feit of een rechtspersoon als brouwer ook daadwerkelijk bier brouwt. Het gaat erom (zoals in de volgende zin van mijn reactie stond) om het meeliften op de marketing van een groot bedrijf.

      Als Horeca ondernemers instappen op een aanbod van een brouwerij, dat moeten ze zelf weten. Maar als je bedrijf gefinancierd wordt door een brouwer, dan is het niet prettig om te constateren als brouwer dat ze ondertussen een ander bier onder de tap hebben staan. Wees eerlijk.

        /  
 5. patricia

  en wat maakt het uit of iemand zelf brouwt of bier inkoopt en dat in Nederland verkoopt.
  Een kleine brouwer bij Alpen a/d Rijn maakt zelf bier in een ruimte van een bouwmarkt, maar verkoopt dat in een zeer kleine ruimte onder in een molen waar ook een restaurant gevestigd is,ze noemen dat molenbier gebrouwen. En een omzet dat ze hebben, de ketel is voor het bottelen bij wijze van spreken al uitverkocht. Tot Heineken daar dalijk achter komt,gaan ze om een of adere reden daar volgens verwachting een rechtspraak tegen aanspannen?
  Ik wens Olm een goede doorstart of nieuw begin toe , want kwaliteit hebben ze zeer zeker in huis !

    /   Beantwoorden  / 
  1. Alexander

   Waarom betrek je de echte brouwerij De Molen (2 brouwerijen, 1 bij de Formido en 1 in de molen de DuifArk zelf) bij dit verhaal?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Cees

   Deze reactie raakt natuurlijk kant noch wal. Als je er niks zinnigs over te zeggen hebt, zeg dan gewoon niks.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Ton van Oorschot

   Mee eens Patricia. OLM is een kwaliteits pils. Alleen is het voorbeeld van De Molen niet helemaal goed gekozen. Wat je bedoeld te zeggen (denk ik) is, dat er in Nederland veel huurbrouwers zijn die de herkomst van hun bier niet op het etiket plaatsen (hoeveel NL bieren worden niet bij Lochristi gebrouwen?). Daar wordt ook niets aan gedaan. Volgens mij maakt het de gemiddelde consument geen bal uit waar en hoe een biertje gemaakt wordt, als het maar smaakt en niet te duur is. Aan beide criteria voldoet OLM (in tegenstelling tot Heineken).

     /   Beantwoorden  / 
 6. Fiona de Lange

  In een eerder bericht is een zinvolle posting geweest. Ik dacht ik haal ‘m er even bij. Dat is heel interessant rondom de beeldvorming van dit hele verhaal. Ik herhaal de posting van ‘peter’: Ik zie 1 hele zinnige vraag. Wie zijn de aandeelhouder van Olm. Anders gevraagd. Welk geld zit er achter olm. Kijk eens in het verleden van olm. Google eens op olm, winschoten (daar zijn ze begonnen)En lees alle berichten uit 2005/6/7. Voeg de naam berkenbosch eens toe aan het google. En lees eens wie dit is. Het is geen hetze tegen een kleine brouwerij door een grote jongen. Ik wens jullie veel leesplezier

    /   Beantwoorden  / 
  1. Zeewoldenaar

   Je hebt helemaal gelijk Fiona, het zijn gewoon handige jongens bij Olm die telkens weer opnieuw failliet gaan, nieuwe geldschieters binnehalen en de gedupeerden achterlaten! Zo ook nu weer…..ze zijn alweer bezig in Zeewolde!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Fiona de Lange

    Ik probeer gewoon de feiten naar boven te halen. Dan kan iedereen zelf een conclusie trekken…..

      /   Beantwoorden  / 
   2. m. stroeven

    Het lijkt mij zeewoldenaar dat jij redelijk gefrustreert bent door OLM, echter lijkt het mij verstandig de feiten te kennen en voordat je uitroept met enigste doel iemand te beschadigen dat je in ieder geval je best doet om feitenkennis te vergaren.
    En je in ieder geval houdt bij de feiten.
    En feit is OLM is failliet.
    geen geld = niet betalen=geen bedrijf zo simpel zeewoldenaar.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Fiona de Lange

     Ze zeggen altijd iemand die zich ergens druk over maakt, heeft blijkbaar een reden om dat te doen….

       /   Beantwoorden  / 
 7. Eijkb

  Ik ben over het algemeen voor de underdog, in dit geval Olm. Zoals ik het kan zien zijn ze zelf geen brouwer, maar brouwerij-huurder met eigen recept. Dat is hoe heel veel kleine huisbrouwers de stap maken naar een grotere afzet. En daar is niets mis mee.

  Als de aantijgingen waar zijn dat Olm zijn bier verkoopt uit Heineken tapkranen en in Heineken glazen, met andere woorden: als Olm zijn bier willens en wetens probeert te verkopen als Heineken, dan heb ik daar geen goed woord voor over. Waarom zou je in Arnoldus’ naam geassocieerd willen worden met Heineken? Zowel qua bedrijfsvoering als in de pils?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fred Schiphorst

   Of ze werkelijk brouwerijhuurder zijn is volgens mij niet duidelijk. Er gaat ook een verhaal dat ze gewoon bestaand bier kopen en daar een eigen etiket op plakken. Of een van Heineken natuurlijk…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Fiona de Lange

    Fred, het faillissementsverslag is daar heel duidelijk in en ook in een artikel dat onlangs in het NRC stond met een interview met Schneider vertelde hij zelf ronduit van welke brouwerij naar welke brouwerij hij was gestapt om zijn bier te laten brouwen….

      /   Beantwoorden  / 
    1. Fred Schiphorst

     Maar zijn ze nu brouwerij huuurder, m.a.w. laten ze speciala voor hen een bier brouwen, of zijn ze bier inkoper en kopen ze gewoon een bier dat op de markt verkrijgbaar is en plakken daar een eigen etiket op.. Dat is niet afhankelijk van de vraag of je van brouwerij naar brouwerij hopt. Denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan de snaterende arend.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Fiona de Lange

      Voor wat ik weet is het een eigen recept.

        /  
 8. bAVkito

  Wat bezielt ze toch—die groten, maar oooh zo kleinzierig—maar dat heb ik in het Budvar verhaal al toegelicht wat mijn standpunt is.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fiona de Lange

   In heel veel zaken stel ik zelf vaak ook een kritische noot als het om grote bierconcerns gaat.. dan meer rondom marketing. Echter de beeldvorming rondom grote concerns werkt nu in het nadeel van Heineken, zeker als Olm zo’n calimero-verhaal ophangt. Daarbij spelen ze slim in op een gevoel dat bij mensen bestaat. Maar in dit geval kijk toch ook even naar de feiten……zie hierboven mijn posting van ‘peter’!

     /   Beantwoorden  / 
   1. bAVkito

    Lol—niet te serieus Fiona :)
    Het is goed dat OLM is opgezouten.
    Heb wat gegoogled—misselijk menneke die Mark S.
    Geslepen zakenmannetje.
    Nee, nee—dat is geen underdog.
    Bravo Heineken !!!!!

      /   Beantwoorden  / 
 9. m. stroeven

  In antwoord op de posting van Fiona wil ik gaarne in antwoord geven! Inderdaad is er een historie bij OLM maar die is er ook bij heineken en als fiona toch al zo gek is op lezen en googlen raadt ik haar aan om dit bij heineken te doen, en zich dan vooral te richten op uitsraken van NMA en andere en dan deze tegen het licht te houden omtrent uitspraken rechter.
  En misschien zou in de heel verheldert kunnen werken het boek de zaak kooistra

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fiona de Lange

   In ieder geval goed dat je de historie van OLM bevestigt…. En inderdaad als je naar de NMA kijkt is geen enkele brouwerij gevrijwaard.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Eugene

   De historie OLM is van andere orde dan die van Heineken.
   Bij OLM praat je meeliften op een gewaardeerd merk.
   OLM heeft met Huyghe aangetoond dat het geen betrouwbare partner is.
   En het is niet Heineken en NMA, want dan zou onze Nederlandse staat aardig “verdiend” kunnen hebben. Heineken, Grolsch, Bavaria en Interbrew zijn aangeklaagd door onze Nederlandse commissaris Neliie Smit-Kroes (ook niet geheel vrij van andere daden). Daarbij behoefde Interbrew geen boete te betalen omdat ze meewerkten. Ofwel verraders als je praat over kartelvorming. En verder vervalt de boete van Grolsch al en zijn de andere boetes al verlaagd.

     /   Beantwoorden  / 
 10. m. stroeven

  alleen kies ik ervoor in zijn geheel de zaak te bekijken op datgeen wat speelt zonder inmenging van verleden en of historie, maar kijk ik wel naar redelijkheid en billikheid en kan ik in ieder geval stellen wanneer er baslagen bij je klanten worden gelegd je als bedrijf niet kan voldoen aan betalingsverplichting en is dat een feit. en daardoor failliet

    /   Beantwoorden  / 
 11. SFM (Serge) Hopstaken

  Normaal gesproken ben ik niet zo’n reageerder op forumberichten, maar ditmaal zie ik mij als bierliefhebber én jurist genoodzaakt om toch een duit in het spreekwoordelijke zakje te doen.

  De meeste reacties lijken voornamelijk gebaseerd op emoties en beeldvorming in de media. Daadwerkelijk inhoudelijke, laat staan juridische kennis over deze kwestie ontbreekt echter bij de meesten.

  Ten eerste wijs ik er graag op, dat de voorzieningenrechter in kort geding het overgrote deel van de claims van Heineken tegen Olm heeft afgewezen. De zaak ligt derhalve een stuk genuanceerder, dan velen hier denken. Zie bijvoorbeeld http://bit.ly/n0k8Va.

  Ten tweede wijs ik er graag op, dat in het Nederlandse rechtsysteem een omvangrijk (derden)beslag kan worden gelegd, zónder dat tevoren vaststaat dat de claim terecht is. Dit – gekoppeld aan de hoge kosten van uitgebreide juridische procedures – zorgt er wel degelijk voor dat grote, kapitaalkrachtige partijen (zoals Heineken) hun kleinere, armlastiger tegenstanders (zoals Olm) praktisch gezien ‘kapot’ kunnen procederen.

  Strikt kijkend naar de (juridische) feiten van deze zaak, ben ik dan ook van mening, dat Heineken wel degelijk met behulp van buitenproportionele middelen heeft aangestuurd op de ondergang van Olm.

  Een subjectief waardeoordeel over (het verleden van) Olm en/of (de status van) Heineken, laat ik daarbij voor de zuiverheid graag buiten beschouwing. Dat is immers aan ieder individueel.

    /   Beantwoorden  / 
  1. bAVkito

   Door je link is het EENVOUDIGER geworden. Doe toch niet zo gewichtig—meneer de jurist.

   Een stelletje oplichters zijn het—-die van OLM.

   Zo…..En niet anders !

     /   Beantwoorden  / 
   1. bAVkito

    Het is alleen weer jammer dat enkele OLM-medewerkers op straat komen te staan door toedoen van de TOP. Want wat er boven in het torenkamertje afspeelt weet het gewone werkvolk vaak niet. Net als toen bij de DSB bank en….en…en…!

      /   Beantwoorden  / 
   2. Alexander

    Waarom nu weer dat gescheld tegen iemand die iets wil nuanceren? Je maakt jezelf er niet geloofwaardiger mee.

      /   Beantwoorden  / 
     1. Alexander

      Is SFM (Serge) Hopstaken een consort van dhr Schneider?

      En goh, ze zijn naar Zeewolde verhuist? Nou, als ze naar Zoeterwoude waren verhuist waren ze zeker…. oh wacht even.

      Het enige vreemde is dat ik geen webstek van Dutch Beer kan vinden.

        /  
     2. Poltergeist

      Je hebt helemaal gelijk Menneke……

        /  
    1. bAVkito

     Alex—Had je DSB aandelen dan? HAhahah

       /   Beantwoorden  / 
     1. bAVkito

      DOE ‘S EFFE NORMAAL !—lol.
      Ik ben hier niet voor geloofwaardigheid, maar alleen voor de duidelijk taal.

        /  
     2. Alexander

      Het niveau stijgt…

        /  
    2. Zeewoldenaar

     Dutch Beer Zeewolde is een BV i.o en sinds kort actief volgens KVK
     Tevens werven ze personeel voor een nieuw & jong bedrijf!
     1&1=2 lijkt mij, enne Alexander….krijg je als rechtenstudent (en doelgroep van Olm) soms kwantumkorting, daar je hen zo verdedigt?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Fiona de Lange

      Als je goed in de KVK hebt gekeken, want ook ik doe natuurlijk mijn huiswerk, dan zie je dat de eigenaar helemaal niets van doen heeft met OLM. Soms kunnen dingen ook, voor Dutch Beer nu door deze link, vervelende toevallige samenloop van omstandigheden zijn! Ik denk dat ‘t in het kader, zeker gezien de gevoeligheid rondom deze hele zaak, beter is om dit te laten rusten.

        /  
     2. Zeewoldenaar

      Beste Fiona,
      Ik baseer mijn commentaar mbt de relatie tussen Olm & Dutch Beer echt niet op los zand, maar op verklaringen van zeer betrouwbare direct betrokkenen!!!!

        /  
     3. Fiona de Lange

      Ik zie nog geen bewijzen dus bij deze over en uit!

        /  
     4. Alexander

      Beste Zeewoldenaar of wat je ook mogen zijn. Je reacties beginnen een beetje vervelend en irritant te worden. U weet niks van mij en dat wilde ik eigenlijk ook zo houden. Maar een tip: Wilt u de term ‘rechtenstudent’ niet meer bezigen daar u absoluut niet weet waar u het over heeft.

        /  
  2. m. stroeven

   En dit is wat ik bedoel, het maakt niet uit hoe en of wat, het buiten propotionele handelen van heineken doet OLM de nek om.
   Er is geen sprake van hoor en of wederhoor want bij moment van dagvaarding was OLM feitelijk al failliet.
   Dus op 27 juli 2011 en lijkt het mij zo voorkomen dat dit feitelijk niet mogelijk mag zijn en refereer ik gaarne aan het feit dat dit voor Heineken gewoon goed is

     /   Beantwoorden  / 
   1. bAVkito

    Dan zijn we daarover eens—-deze discussie kan gesloten worden Fiona—Hulde Heineken—we pakken er een goed glas Bavaria op !

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ton van Oorschot

     gatver

       /   Beantwoorden  / 
 12. Robbert

  Ik ben voor eerlijke concurrentie. Dat voorop gesteld.
  Als Olm daadwerkelijk deze wanpraktijken heeft begaan, zeg ik terecht dat Heineken actie ondernomen heeft. Maar omdat dat een welles-nietes spel is tussen Heineken en Olm, waarvoor ik persoonlijk geen bewijs heb gezien, alleen verhalen, doe ik daar geen uitspraken over.

  Ook denk ik dat bier, vooral pils, staat met traditie en historie. Kijk maar naar de regionale favoriete pilsmerken. Iedere streek heeft al heel lang toch wel zijn pils. Bv. Grolsch is niet weg te denken uit het oosten en Bavaria uit het zuiden.

  Ik denk dan ook niet dat het, als je zelf niet daadwerkelijk brouwt, zoals Olm, je een ‘fake’pilsmerk in de markt moet zetten en het moet presenteren als een premiummerk. Zet dan het bier onder de originele Duitse naam in de markt en maak daar een succes van.
  Beetje makkelijk om een ander etiket erop te plakken en dan net doen of het je eigen produkt is. Brouwen is ook passie en traditie, niet alleen commercie! En dat waardeert en ziet de consument echt wel, ondanks de prijs.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ton van Oorschot

   Wat een gezwam. Dit is de 21e eeuw. Als je voor Heineken kiest, kies je juist voor commercie en niet voor traditie. Heineken pils heeft juist niets te maken met traditie. OLM is geen fake merk, het is een Duits bier, gebrouwen volgens het Rheinheidsgebot. Daar kunnen ze bij Heineken nog wat van leren!!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Fred Schiphorst

    Toch even een vraag: welke ingrediënten stopt Heineken in hun bier dat niet in het Reinheitsgebot past? Ik hoor daar regelmatig geruchten over, maar heb het nog nooit hard zien maken. Verder is Heineken eerlijk over waar hun bier gemaakt wordt, Olm niet. Dat de onbekende brouwerij waar ze hun bier van betrekken het Reinheistgebot niet overtreedt is dan ook niet zeker. Vergeet niet dat het geen wettelijke status eer heeft.

      /   Beantwoorden  / 
    1. ton van oorschot

     Het is waar dat Heineken geen geheim maakt van de herkomst. Daar heb je een punt. Verder weet ik dat Heineken Mais in het pils doet en dat is oa tegen het Rheinheidsgebot.

       /   Beantwoorden  / 
    2. egbert

     helaas kun je nu niet meer op de site van olm komen, mar laten we eerlijk zijn er werd wel degelijk gezegd waar het bier gebrouwen werd. maar dan wel volgens een eigen recept van olm, alleen door een brouwerij in Duitsland voor olm speciaal gebrouwen.

       /   Beantwoorden  / 
   2. bAVkito

    Belgisch—sorry maar dat wil ik even melden

      /   Beantwoorden  / 
    1. Alexander

     Duits

       /   Beantwoorden  / 
   3. Robbert

    Sorry Fiona, dit is mijn laatste reactie op dit artikel :-)

    Heineken geen traditie? Ik wil niet veel zeggen, maar hoe lang bestaat Heineken al (en hoe vaak zijn ze failliet verklaard…?) En voor Olm is dit echt niet de eerste keer…
    Natuurlijk commercie is heel belangrijk voor Heineken (en alle andere bedrijven), maar het heeft wel traditie, historie en een sterk merk en dat kan Olm niet zeggen.

    Overigens vind ik Heineken echt niet het lekkerste pils hoor, het is goed te drinken, maar er zijn lekkerdere pilseners.

      /   Beantwoorden  / 
 13. peter

  Laten we even bij de feiten blijven. De heren achter Olm laten een spoor van faillissementen achter zich. Eerst de hele reeks van ltd tjes en stichtingen van Berkenbosch en Schneiders. Discotheken waar de hypotheek niet van betaald werd. Het schuiven van ltd’s (Engelse bv waar geen bewijs van goed gedrag en minimum inleg voor nodig is)naar elkaar toe. Gelukkig een goede curator die hier ingreep. Dan worden met J en M Horeca diverse leveranciers gedupeerd voor veel geld. In de tussentijd loop je alleen maar tegen Heineken aan te schoppen. En dan mag de jurist onder ons zeggen dat het meeste niet door de rechter toegewezen is. Maar hou je eens bij de feiten. Heel veel is wel toegewezen. Ik heb het originele proces verbaal en de uitspraak van de rechter op mijn bureau gehad. Heerlijk leesvoer trouwens. Dat Heineken nu zegt dat ze niet uit waren op het faillissement van Olm klopt. Ze zijn uit op het persoonlijk faillissement van dhr Schneiders. En dat zijn vele gedupeerde van Olm. En dat kan ik heel goed begrijpen. Als je goed spoort op het internet dan heeft het er alle schijn van dat Olm alleen maar gebruikt wordt om geld uit de andere handel waar de familie berkenbosch van verdacht wordt wit te wassen. Iedereen in de branche is van overtuigt dat olm heel snel weer onder een andere naam weer op de markt komt, maar dan met een andere stroman dan dhr. Schneiders. Ze hebben niet voor niets, ondanks dat ze geen geld hadden heel veel nieuwe fusten aangekocht bij de firma Franke.
  Die kunnen dus weer fluiten naar hun centen. Waarschijnlijk duiken die wel weer op bij een nieuw merk bier. Deze fusten zijn wat hoger en smaller dan de gebruikelijke Nederlandse fusten en hebben een zwarte band rondom het fust. (niet te verwarren met de fusten van een merk uit amsterdam die ook een gelijke zwarte band heeft).
  Verder lijkt mij dhr. Stroeven verdacht veel op dhr. Schneiders.
  Ergens in dat betoog staat dat olm geen fusten van Heineken terug kreeg. Ik weet dat dit niet waar is. Wat ik ook weet is dat dhr. Schneiders niet meer zonder begeleiding op het Heineken terrein mocht omdat hij meerdere malen probeerde om ook fusten van andere brouwerij op zijn wagen te laden. En probeerde om Heineken medewerkers te betalen om een andere kant op te kijken.

  Rest mij alleen nog Fiona te bedanken dat ze mijn bijdrage een zinnige vond.
  Al is de leugen (oplichting) nog zo snel. Ik achterhaal hem wel.
  Mark, ga terug naar Engeland en blijf daar. Licht je landgenoten op en niet ons.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fred Schiphorst

   Jij hebt het vonnis blijkbaar gelezen, ik niet. Mischien ben ik de enige, maar je zou mij een lol doen om even puntsgewijs op te sommen op welke punten Heineken nu wel en op welke punten ze geen gelijk van de rechter hebben gekregen. Kan iedereen zelf concluderen wie meer gelijk hefet gekregen. Als je een link hebt naar het vonnis, dan is dat ook ok natuurlijk. Maar ik merk enig verschil van mening over wie nu meer gelijk heeft gekregen.
   Verder ben ik blij dat ook jij concludeert dat Heineken misschien niet het bedrijf Olm, maar wel meneer Schneider kapot wil krijgen. Ik blijf hun reactie in de krant dan wat hypocriet vinden.

     /   Beantwoorden  / 
   1. peter

    Op de website van Rechtspraak.nl wordt het vonnis als volgt samengevat: “Heineken beticht Olm van bierfraude. Volgens Heineken vult Olm bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olmbier en wordt dat Olmbier als ware het Heinekenbier verkocht. Of er daadwerkelijk sprake is van een grootschalige fraude zoals Heineken doet vermoeden en of Olm hiervan een verwijt kan worden gemaakt, dient hoofdzakelijk in de bodemprocedure te worden beoordeeld. Hierop vooruitlopend heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op vordering van Heineken geoordeeld dat Olm merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olmbier. Tevens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Olm onrechtmatig handelt jegens Heineken door het navullen met Olmbier van zogenaamde kelderbierinstallaties die zich in Heinekencafés bevinden. Olm wordt op grond hiervan met onmiddellijke ingang verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier. Daarnaast dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten op een termijn van 30 dagen na de datum van dit vonnis. Ook moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heinekenfusten gevuld met Olmbier sinds 1 april 2008.”

    Een handige samenvattig in citaten van het vonnis staat op Boek9.nl. Wie het vonnis wil lezen, vindt dat HIER.

    Oja en na 4 weken na de uitspraak moesten de heinekenfusten gevuld met olm al lang uit de schappen van de Makro weg zijn. En tot mijn verbazing stonden ze er nog steeds. Dus olm en Makro luisteren dus niet altijd gelijk naar de rechter.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Fred Schiphorst

     Dus die grootschalige fraude is nog niet aangetoond. Dat lijkt me toch wle het belangrijkste punt. Cerder waren bij Makro die vanet blijkbara herkenbaar als vaten die met OLM gevuld waren? Pleit ook tegen het fraude verhaal. Verder dank voro de samenvatting!

       /   Beantwoorden  / 
     1. peter

      Er is wel degelijk fraude aangetoond. olm vulde de Heinekenfusten af. olm selecteerde wel degelijk de fusten na aankomst uit. De Heinekenfusten werden afgeleverd bij o.a. de firma moos en de firma de Goede en werden daar omgekat. De plastic cap werd verwijdert en vervangen door één in de Heinekenkleur. Alleen was die niet voorzien van het hopteken dat Heineken erop heeft staan. Er is ook bewezen dat deze fusten verkocht werden als Heineken. Er is ook bewezen dat olm tanks afvulde bij bedrijven die duidelijk nog onder contract van Heineken stonden. Alleen de omvang van de fraude is nog niet vastgesteld en dat gebeurd in de bodemprocedure. Hierin komen alle papieren boven tafel en dan kan de schade berekend worden.
      olm werd verplicht om binnen 5 dagen na de uitspraak alle afnemers op de hoogte te stellen en de fusten op de kosten van olm retour te halen.
      Dit gebeurde niet na 5 dagen want na 3 weken lagen de fusten nog in de schappen van de Makro. Dit zelfde gebeurde verleden jaar ook met het retour moeten halen van de flesjes van olm met de ster van Heineken erop.
      Op de horecava wist dhr schneiders nog heel goed te vertellen dat dit weer een hoop publiciteit op zou leveren. Want Heineken zou hier zeker boos om worden. En dat klopte. Hij had weer een podium voor gratis reclame. Al die minuten zendtijd voor olm hadden meer gekost als dit niet de ster van Heineken geweest was maar ze in de ster van de publieke omroep gezeten hadden.

        /  
 14. peter

  Oh ja, ik ben op geen enkele wijze aan Heineken verbonden.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Ton van Oorschot

  Na een uurtje lezen kan ik alleen maar concluderen dat Heineken juridisch misschien wel gelijk heeft, maar emotioneel ongelijk. Wel degelijk is er een concurent verdwenen. “eerlijk” bier las ik in een reactie, doelend op Heineken. Nou geef mij maar een “heerlijk” bier. En dat was/is OLM zeker. Uiteindelijk gaat het toch om het lekkere pilsje. Wat maakt het nou uit of het in Duitsland gebrouwen wordt en via slimme mensen in Nederland op de markt gezet wordt. Als ik de reactie van Patricia lees, is ze zeer tevreden geweest over de contacten met de leverancier (geen brouwer!). Al met al een gemis in de Nederlandse horeca. Laat Heineken zich maar bezig gaan houden met kwaliteitsverbetering en een biertje brouwen zoals ze dat in Duitsland al decennia doen: eerlijk EN heerlijk!!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fiona de Lange

   Ton, het enige dat ik nog kan zeggen is…. er plaatsen hier mensen onder pseudoniem.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ton van Oorschot

    Oeps….je bedoeld…..belanghebbenden in deze zaak?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Fiona de Lange

     Ja naar verwachting wel. Zo proberen ‘ze’ de discussie te beïnvloeden. Zie ook de reactie van Peter…

       /   Beantwoorden  / 
   2. peter

    Even in alle eerlijkheid mijn naam is geen peter maar ik noem mij hier wel zo. Dit heeft een reden. Ik weet welke organisatie achter olm zit. Ik weet waar toe ze in staat zijn. En ik heb de pest aan een loodvergiftiging. Er zitten meer mensen op deze site die niet onder hun eigen naam zitten. Ieder heeft daar zijn eigen redenen voor. De 1 doet dit omdat hij geen koud hart wil en de ander omdat hij olm een warm hart toedraagt. Even goed googlen en je weet precies wie ze zijn. Ook ik ben geen fan van de grote biermerken en ik vind dat wij meer kleinere brouwerijen nodig hebben en of ze zelf brouwen of hun brouwsel gewoon ergens kopen. Het maakt mij niet uit. Ook ik heb in olm geloofd tot dhr. Schneiders mij uitlegde hoe alles werkte. En wirwar van stichtingen en engelse ltd’s en de één was eigenaar van de ander. Eventueel met Jersey constructie. Dan heb je daar een holding met aandelen aan toonder. En niemand kan je meer volgen. Je koopt spullen met een ltd en zodra je niet meer kan wachten met betalen laat je hem ploffen. Vlak daarvoor verkoop je alles uit een ltd aan een stroman en die verkoopt hem weer aan je nieuwe ltd. Jouw stroman zit in buitenland en geeft geen informatie aan de curator en niemand kan je iets maken. En met die ltd heb je bijna de zelfde bescherming als in een nederlandse bv alleen is deze in 1 dag opgericht zonder een bewijs van goed gedrag. De eigenaar van de nieuwe olm bv (dutch beer) is trouwens een engelse ltd. Bovendien heeft dhr. Schneider de naam dutch beer al eerder gebruikt. Let maar goed op het nieuwe dutch beer komt straks gewoon op de plek van olm bij de makro en hij komt in de olm fusten. Waarschijnlijk in de nieuwe partij olmfusten die bij onlangs bij Franke aangekocht zijn en niet betaald zijn. De woordvoerder dhr Denker is trouwens de huidige man met centen achter olm. Het “oude” olm en het nieuwe dutch beer.

      /   Beantwoorden  / 
 16. Eijkb

  Vandaag 1/3 pagina in de Volkskrant over de zaak Heineken vs. Olm. Ik had liever een 1/4 pagina gezien over de opkomst van microbrouwerijen in het “speciaal” bierlandschap. Olm komt als prijsvechter op de markt, niet om de biermarkt te verrijken (maar zichzelf). Heineken zet disproportionele middelen in om Olm de nek om te draaien. 2 partijen die mijn inziens kwaliteit en een breed bierlandschap niet als topprioriteit hebben en daarmee de aandacht van bierliefhebbers niet waard zijn.

  Neemt niet weg dat het wel eens goed is -als slecht voorbeeld- om te zien hoe hard gevochten wordt om de afzetmarkt in de horeca en supermarkten. Een van Fiona’s strijdpunten: “(h)eerlijk bier tegen een eerlijke prijs” mag wat mij betreft een wet worden. Zie het als een ethisch reinheitsgebot.

    /   Beantwoorden  / 
  1. bAVkito

   Daar gaan we dan weer:
   Ik weet nog wel een merk dat de aandacht van de bierliefhebber waard is —-HAHAHAhaha
   Heerlijk-tegen een eerlijke prijs—wat al decennia zo is (EN IEDEREEN WEET DAT !!!)—Bavaria Bier—ZO !

     /   Beantwoorden  / 
   1. bAVkito

    Bavaria, als eerste brouwerij aantoonbaar duurzaam—–
    Tegemoetkomen aan de behoeften van vandaag zonder die van morgen uit het oog te verliezen

      /   Beantwoorden  / 
    1. bAVkito

     Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het om evenwichtige aandacht voor maatschappelijke (people), ecologische (planet) en economische (profit) en aspecten in de bedrijfsvoering. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het belangrijk om economisch vitaal te zijn. Om op langere termijn succesvol te zijn, is het belangrijk ook ‘planet’ en ‘people’ een duidelijke plaats te geven in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat men rekening houdt met het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet) en oog heeft voor sociale aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Bedrijven die een gelijkmatige balans van de drie P´s hebben, blijken tot betere resultaten te komen

     Quote trouwens van de LaTrappe brouwerij

       /   Beantwoorden  / 
 17. bAVkito

  En nu allemaal stoppen, zoals Fiona al 3 keer gevraagd heeft—geen weerwoord meer van booooh of baaaah over mijn pseudoniem :)

    /   Beantwoorden  / 
  1. bAVkito

   1 hint—ik ben GEEN marketeer en GEEN salesman.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Alexander

    Nee, maar je hebt wel iets met bAVaria.

      /   Beantwoorden  / 
 18. gek

  Wel typische dat degene die de artikelen plaatst zo partijdig is? terwijl ze alle info van horen zeggen haalt?

  Jammer dat jullie bier zo slecht is

    /   Beantwoorden  / 
  1. Fiona de Lange

   Nee hoor een blog is namelijk je PERSOONLIJKE mening. Ik ben geen krant en heb ‘t eigenlijk nog heel onafhankelijk gehouden…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Eijkb

    Ik denk dat Gek hier op Bavkito reageert :D Die weer op mij reageert met een compleet andere insteek. Maar goed.

      /   Beantwoorden  / 
 19. coen dekker

  Beste ton, heineken is volledig volmout gebrouwen. Van gerstemout, hop en water. Er komt geen mais bij te pas.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ton van Oorschot

   100% zeker dat er mais aan te pas komt. Geven ze zelf ook toe. Overigens heb ik er gewerkt…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Alexander

    kan je dat bewijzen?

      /   Beantwoorden  / 
   2. Fred Schiphorst

    He, dat is mooi. Heb je ergens een bron waar ik dat kan vinden. Ik ben al tijden op zoek naar een plek waar nu eens een eenduidig antwoord op die vraag eggeven wordt. Wat ik tot nu toe tegen gekomen ben zijn veel stellige beweringen, maar weinig bewijs. Als jij een quote van ze hebt die ik terug kan vinden zou dat heel mooi zijn. Kan die kwestie ook weer in het archief.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ton van Oorschot

     o.a. deze quote uit 2007:
     “Heineken gaf vorig jaar ruwweg 2,2 miljard euro uit aan grondstoffen als water, gerst, maïs en verpakkingen”.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Alexander

      Heineken maakt nog wel meer dan alleen pils. Als er had gestaan: Voor de brouwerij in Zoeterwoude hebben wij….. dan had je een punt gehad. Zoeterwoude maakt alleen pils nl.

        /  
   3. Poltergeist

    Ooit wel eens op een etiketje gekeken? Als er mais in zit moet het er op staan. Als het er niet op staat zit het er niet in. It’s a simple ;-)

      /   Beantwoorden  / 
    1. ton van oorschot

     Naief. alsof iedereen alles op de etiketten zet. Welkom in de commerciele wereld.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Fiona de Lange

      Gisteren toch maar eens navraag gedaan in diverse kringen en bronnen. Nationaal en internationaal en zelfs bij kwaliteitsmanagers. Heineken is echt een volmout bier. Op ‘t moment dat ze exporteren zijn ze verplicht (wettelijk) om melding te maken van ‘t feit dat er mais in voor zou komen. En dat is direct de belangrijkste reden geweest waarom ze uiteindelijk besloten hebben om een volmout bier te (blijven) brouwen.

        /  
 20. coen dekker

  Nog aanvullend op mn reactie, en op reactie van ton v oorschot. De consument is meer en meer geinteresseerd in hoe pils gebrouwen wordt en wat de verschillen zijn. Bv alleen grolsch, heineken, amstel en brand zijn volmout gebrouwen. De rest vd grote pilseners niet. Die brouwen bv met tarwe of mais.tevens vreemd dat ton ambachtelijk verwardt met commercie. Het vergt enorm veel kunde en ambacht om dag in dag uit dezelfde kwaliteit pils een smaak te garanderen, terwijl de ingredienten als input enorm kunnen varieren in kwaliteit. Ton van oorschot is opgevoed met het idee dat variatie in smaak en kleinschaligheid blijkbaar een afgeleide is van kwaliteit. Een beetje beperkte blik en manier van kijken naar kwaliteit en ambacht.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ton van Oorschot

   Een fabriek (lees: geen brouwerij) als Heineken vertrouwd ook steeds meer op z’n computergestuurde systemen. Pas als de brouwmeester zelf zijn stortingen handmatig doet en kwaliteit controleert door te proeven en te keuren, kan je spreken van ambachtelijk en traditioneel brouwen. Ik ben de laatste die zal zeggen dat variatie in smaak en kleinschaligheid een afgeleide is van kwaliteit. Draai het eens om: is kwaliteit een afgeleide van variatie in smaak en kleinschaligheid? Kwaliteit kan je beinvloeden dmv toevoegingen, die niets met gerst/hop/water/gist te maken hebben. En dan heb ik het ook niet over kruiden.
   Overigens zijn er meerdere brouwerijen die volmout bieren brouwen. Onze vrienden in Limburg weten daar alles van (Alfa/Lindeboom/Gulpen).
   Maar goed, Coen is dus ook een medewerker van Heineken. Geeft niets.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Fred Schiphorst

    Ik begrijp dat jij Heineken geen brouwerij vindt. Is je goed recht natuurlijk, al heb ik het gevoel dat je daarmee wel een heel eigen Nederlands ontwikkelt. Waar ik echter benieuwd naar ben: wat moet een bedrijf meer doen dan bier brouwen om zich browerij te mogen noemen? Ik herinner me uit de PINT definitie van brouwerij geen aanvullende eisen. Zijn er meer fabrieken van bier die je geen brouwerij zou willen noemen, of heeft Heineken als enige dat voorrecht?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Ton van Oorschot

     Ik zal het wat nuanceren. Wel een traditionele brouwerij, maar een brouwerij zonder traditie. Marketing mensen die andere brouwerijen opkopen om nieuwe merken te kunnen toevoegen. Zelf een nieuw bier ontwikkelen is niet zo gemakkelijk!
     Verder vind ik nu dat we te ver van Olm afwijken. Was niet de bedoeling.

       /   Beantwoorden  / 
 21. bAVkito

  Bavaria staat daarom bekend—smaakvast—-jij bent VAST een Heineken man :) Maar je post hier op het verkeerde onderwerp

    /   Beantwoorden  / 
  1. bAVkito

   no offence verders

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ton van Oorschot

    hahaha eindelijk een goeie reactie bAVkito….

      /   Beantwoorden  / 
 22. peter

  Het is al weer een tijdje stil op het internet over het onderwerp olm.
  Schneiders probeert via de papieren media zijn podium te vinden. Daar krijg je namelijk niet gelijk een weerwoord. Maar ik wilde even terugkomen op iets dat ik een aantal weken geleden geschreven heb.
  ______________________
  Iedereen in de branche is van overtuigt dat olm heel snel weer onder een andere naam weer op de markt komt, maar dan met een andere stroman dan dhr. Schneiders. Ze hebben niet voor niets, ondanks dat ze geen geld hadden heel veel nieuwe fusten aangekocht bij de firma Franke.
  Die kunnen dus weer fluiten naar hun centen. Waarschijnlijk duiken die wel weer op bij een nieuw merk bier. Deze fusten zijn wat hoger en smaller dan de gebruikelijke Nederlandse fusten en hebben een zwarte band rondom het fust. (niet te verwarren met de fusten van een merk uit amsterdam die ook een gelijke zwarte band heeft).
  —————————————————

  Laten deze fusten nu toevallig weer opduiken bij “oude” olm klanten. Alleen zit er nu een sticker op dat ze eigendom zijn van dutch beer. Voordat dutch beer in beeld kwam heb ik dit voorspeld. Dit komt echt niet omdat ik een gave zou hebben. Die heb ik wel maar die heeft niets met dit te maken. Dit wist ik omdat ik namelijk heel goed weet hoe zij ( de club achter olm) denkt en werkt en voornamelijk oplicht.

    /   Beantwoorden  / 
 23. marga

  Heineken is één vat leugen en bedrog en brouwt ook nog eens chemo pils er is niets “natuurlijk” gebrouwen aan. Bij een overname van een Café zouden zij de nodige aanvullende financiën doen voor ons, mondeling afgesproken en diverse keren bevestigd door de acquisitie manager, het lukte ons om alles rond te krijgen en een redelijk klein deel was nog open, geen nood, Heineken had ons toegezegd…. nou, vergeet het maar, men. had nooit iets beloofd, m.a.w. alles ging niet door, het echtpaar na ons dat het wel gelukt was hadden de zelfde ervaring met Heineken en zijn op het laatst door een andere brouwer geholpen en schenken nu (gelukkig) geen Heineken. meer.

    /   Beantwoorden  / 
 24. peter

  Vandaag stond in de krant dat de ex chauffeur van Olm met de dood bedreigt wordt omdat hij Heineken getipt heeft over de fraude bij olm. In een eerdere reactie van mij had ik al laten weten waarom ik een pseudoniem gebruik. Mark Schneiders zelf is niet het gevaar, dat is een slappe zak en heeft hier het lef niet voor. Wel voor de bedreigingen want ook ik moest zwijgen of ze zouden mij wel laten zwijgen. Dit heeft dhr. Schneiders zelf mij 2 x telefonisch gezegt. Maar dhr. Schneiders was niet meer dan een stroman voor een hele andere organisatie uit winschoten en omgeving. Die organisatie is wel degelijk gevaarlijk. Ik wens de ex chauffeur, die nu door Heineken in de steek gelaten wordt, ook heel veel wijsheid en én goed onderduikadres toe. Of een groep hele goede vrienden. Ik hoop dat nu heel veel mensen in de gaten krijgen welke mensen zij steunen als ze een slok olm drinken

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.